Camera de Comert si Industrie a Romaniei Published: June 1, 2016
Location
Job Type
Category
Skills
Harware, Software

Description

Ești pasionat de domeniul IT? Dacă da, suntem în căutarea unui coleg care să ofere asistență tehnică și informatică utilizatorilor noștri.

Competențe generale:
- studii medii în domeniul informatic;
- capacitatea de a respecta termenele limită;
- adaptabilitate la un mediu de lucru dinamic;
- abilitatea de a lucra în echipă, persoană orientată spre rezultate;
- dorinţa de perfecţionare permanentă şi asimilare de noi cunoştinţe;
- foarte bună capacitate de organizare și prioritizare proiecte;
- bune abilități de comunicare.

 

Competențe tehnice:
- cunoștințe foarte bune în domeniul IT, Hardware și Software;
- cunoșterea sistemelor de operare Windows pe parte de client și server;
- cunoașterea pachetelor MS Office (în special Outlook);
- cunoștințe despre disfuncționalități comune pe bază de clienți e-mail;
- cunoștințe echipamente de rețea și rețelistică (Routere Wireless, Switch-uri);
- reprezintă un avantaj, prezentarea unor certificări în domeniu.

 

Responsabilități:

- asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor organizației;
- verifică şi realizează operaţii de mentenanţă periodice ale echipamentelor organizației;
- instalează, configurează/reconfigurează echipamentele IT ale organizației (Stații de lucru, Laptop-uri, Rețelistică, Periferice etc);
- monitorizează componentele Hardware şi Software ale organizației şi întreprinde măsurile necesare pentru buna funcţionare a acestora;
- remedierea defecţiunilor minore ale echipamentelor și/sau semnalarea disfuncționalităților;
- acordă asistenţă de specialitate personalului organizației în utilizarea soluțiilor Software și Hardware existente.

 

Descrierea organizației:

Camera de Comerț și Industrie a României este cea mai puternică asociație a mediului de afaceri din România, reunind în rândurile sale întreaga rețea de 42 de Camere de Comerț și Industrie Județene, Camere de Comerț Bilaterale și Asociații profesionale.

Camera de Comerț și Industrie a României este o organizație non-guvernamentală, cu caracter autonom, care susține interesele mediului de afaceri și, în special pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituțiile statului și organismele internaționale. CCIR acționează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent si propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piață reale, durabile și deschise spre exterior.

CCIR este aproape de mediul de afaceri și prin oferta sa de servicii care include misiuni economice, programe de perfecționare profesională, organizarea de seminarii și dezbateri, baze de date de informații si oportunități de afaceri care contribuie la dezvoltarea afacerilor.

 

Attention! This job posting is 720 days old and might be already filled.