Camera de Comert si Industrie a Romaniei Published: June 1, 2016
Location
Job Type
Category
Skills
php, mysql, css, html

Description

Candidatul ideal

Ești pasionat de programare? Dacă da, suntem în căutarea un proaspăt absolvent de facultate care să facă parte din echipa noastră.

Competențe generale:
- studii superiorare de specialitate informatică;
- capacitatea de a respecta termenele limită;
- adaptabilitate la un mediu de lucru dinamic;
- abilitatea de a lucra în echipă, persoană orientată spre rezultate;
- dorinţa de perfecţionare permanentă şi asimilare de noi cunoştinţe;
- foarte bună capacitate de organizare și prioritizare proiecte;
- responsabilitate și implicare în proiectele dezvoltate de CCIR;
- bune abilități de comunicare.

Competențe tehnice:
- Cunoașterea mediilor de dezvoltare pentru aplicații informatice;
- Bune cunoștințe de PHP, MySQL, CSS, HTML;
- Experiență în WordPress;
- Cunoașterea SGBD-urilor;
- Capacitatea de investigare, deducție logică, de folosire a instrumentelor software/limbajelor de programare pentru a dezvolta și implementa soluții software testate care satisfac cerințe tehnice, organizaționale și de afaceri;
- Realizarea schemelor logice și de proces, transpunere în comenzi de procesare a informațiilor;
- Cunoștințe de SEO reprezintă un avantaj.

Descrierea jobului

- întreținerea/dezvoltarea/proiectarea/reproiectarea de aplicații în conformitate cu specificațiile date;
- crearea de module, testarea acestora, optimizarea algoritmilor și procedurilor acolo unde este cazul, scrierea de documentație tehnică privind codul realizat;
- gestionează partea de programare și actualizare pentru website-urile organizației;
- administrează platformele WordPress și actualizează conținutul informațional.

Descrierea companiei

Camera de Comerț și Industrie a României este cea mai puternică asociație a mediului de afaceri din România, reunind în rândurile sale întreaga rețea de 42 de Camere de Comerț și Industrie Județene, Camere de Comerț Bilaterale și Asociații profesionale.

Camera de Comerț și Industrie a României este o organizație non-guvernamentală, cu caracter autonom, care susține interesele mediului de afaceri și, în special pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituțiile statului și organismele internaționale. CCIR acționează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent si propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piață reale, durabile și deschise spre exterior.

CCIR este aproape de mediul de afaceri și prin oferta sa de servicii care include misiuni economice, programe de perfecționare profesională, organizarea de seminarii și dezbateri, baze de date de informații si oportunități de afaceri care contribuie la dezvoltarea afacerilor.

Attention! This job posting is 720 days old and might be already filled.